Dobry Obywatel- konkurs

Dobry Obywatel- konkurs

nstytut Badań Edukacyjnych ogłosił II edycję konkursu dla uczniów szkół podstawowych pn. „Dobry Obywatel”. Celem inicjatywy jest promowanie postaw patriotycznych oraz kształtowanie zaangażowania w sprawy społeczne i obywatelskie.

Głównym celem konkursu jest zainspirowanie nauczycieli, rodziców, opiekunów i uczniów do rozmów o patriotyzmie, roli polskich zwyczajów i tradycji, aktywności społecznej i obywatelskiej.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu autorskiej gry lub quizu. Praca może być wykonana techniką tradycyjną (praca plastyczna) lub z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych. Powinna nawiązywać do tematu konkursu.

Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VIII, z uwzględnieniem następujących kryteriów: spełnienie wymogów formalnych (warunek konieczny), potencjał edukacyjny pracy konkursowej, oryginalność/kreatywność pomysłu, zgodność z tematem, walory estetyczne.

Na laureatów każdej z kategorii czekają nagrody rzeczowe o wartości: do 1000 zł (I miejsce), do 700 zł (II miejsce), do 500 zł (III miejsce) i po dwa wyróżnienia do 350 zł.. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Zgłoszenie, w imieniu uczestnika, musi przesłać nauczyciel lub dyrektor szkoły.

Ostateczny termin przesyłania zgłoszeń upływa 13 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie https://www.ibe.edu.pl/index.php/pl/konkursy/dobry-obywatel-2

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18
Skip to content