Świetlica Szkolna

„ŚWIETLICA JAK DOM – CIEPŁA, OPIEKUŃCZA I KOLOROWA”
Świetlica szkolna przy ZSP nr 1 mieści się na II piętrze głównego budynku.

School Supplies Stationery Backpack  - ArtsyBeeKids / Pixabay
ArtsyBeeKids / Pixabay

Wychowawczyniami świetlicy są:

Agnieszka Matyja
Lidia Rucka
Izabela Nowak
Agata Rogowska

Świetlica szkolna jest czynna od 6.30 do 16.00

Obiady wydawane są w szkole o godzinie 12.20:

Kartę zapisu do świetlicy oraz na obiad można odebrać w świetlicy lub sekretariacie.

Rodzice zobowiązani są do wypełnienia:
Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej – przy zapisie dziecka do świetlicy
Karty zapisu dziecka na obiady – przy zapisie na obiady.

Świetlica jest integralną częścią szkoły.
W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania ZSP nr 1,
ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych.

W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy
i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.

W ramach pracy w świetlicy szkolnej realizowane są zajęcia:

  • rozwijające umiejętności manualne (zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbkami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie),
  • doskonalące umiejętność samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela (czytanie bajek, wierszy, opowiadań, prasy dla dzieci),
  • wzbogacające wiedzę (czytanie książek, encyklopedii, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),
  • kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy typu dokończ zdanie, opowiedz co było dalej?),
  • kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych),
  • zajęcia artystyczne- nauka wierszy, piosenek na różne okazje,
  • wyzwalające ekspresję twórczą (pisanie bajek, opowiadań i wierszy, zajęcia muzyczno- ruchowe),
  • wyrabiając koordynacje ruchową (gry i zabawy ruchowe w sali i na boisku szkolnym),
  • relaksujące, wyciszające i pobudzające z dziedziny muzykoterapii, bajkoterapii i terapii ruchem.
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18
Skip to content