Szkolni specjaliści


PEDAGOG SZKOLNY – mgr Agnieszka Matyja

Godziny pracy:

Poniedziałek 7.00 – 7.55 – zajęcia z uczniami
9.00 – 14.30
14.30 – 15.10 – zajęcia z uczniami
Wtorek12.00 – 13.30 – zajęcia z dziećmi w przedszkolu
13.30 – 15.00 – zajęcia z uczniem
Środa8.50 – 9.45 – zajęcia z uczniami
9.45 – 12.30
12.30 – 15.15 – zajęcia z uczniami
Czwartek11.30 – 12.30
Piątek7.45 – 8.45 – zajęcia z uczniami

W CZASIE TRWAJĄCEGO ZDALNEGO NAUCZANIA – godziny konsultacji:


PONIEDZIAŁEK – 10.00 – 12.00
WTOREK – 15.15 – 17.15
ŚRODA – 10.00 – 12.00
CZWARTEK – 15.00 – 17.00
PIĄTEK – 9.00 – 11.00

NADAL ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO KONTAKTU – PROSZĘ o INFORMACJĘ PRZEZ E-DZIENNIK 
LUB APLIKACJĘ SKYPE.

W godzinach zajęć dla dzieci wskazanych powyżej (czarnym drukiem) również istnieje możliwość kontaktu.

Istnieje możliwość umówienia się dodatkowego poza wyznaczonym harmonogramem pracy – wówczas proszę o telefon – sekretariat szkoły 774828801.

Drogi Uczniu, możesz zwrócić się do pedagoga, gdy:
– czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
– masz problemy rodzinne, szkolne – i wydaje się, że są one nie do rozwiązania,
– nie wiesz, w jaki sposób rozwiązać swój problem,
– ktoś Ci dokucza, krzywdzi Cię,
– chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
– nie wiesz, gdzie szukać pomocy.

Drogi Rodzicu! Możesz zwrócić się do pedagoga, gdy:
– zauważysz u dziecka problemy w uczeniu się,
– zachowanie Twojego syna/córki zmieniło się, niepokoi Cię,
– potrzebujesz wsparcia,
– masz problem, nie wiesz gdzie szukać pomocy,
– znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

W szkole udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna w formie zajęć:
1. KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH
2. LOGOPEDYCZNYCH
3. DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZYCH
4. PORAD, KONSULTACJI I WARSZTATÓW dla Rodziców

Drogi Rodzicu, pamiętaj – to przede wszystkim od Ciebie zależy, jakim dorosłym człowiekiem stanie się Twoje ukochane dziecko i jakim systemem wartości będzie się w przyszłości kierowało. My jako szkoła możemy jedynie wspomóc Cię w procesie wychowania. Dziecko jest Twoim skarbem – pomóż mu odkrywać siebie i rozwijać w nim to, co w nim jest najpiękniejsze.

Jako Rodzic – masz prawa i obowiązki wobec swojego dziecka:
– sprawujesz władzę rodzicielską nad swoim dzieckiem, co oznacza poszanowanie jego godności i praw oraz sprawowanie należytej pieczy nad nim,
– masz obowiązek troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój Twojego dziecka i przygotować je do pełnienia w społeczeństwie różnych ról społecznych, do odkrywana i rozwijania uzdolnień, do pracy dla dobra społeczeństwa,
– masz prawo do wychowania i edukacji dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi, ale z uwzględnieniem stopnia dojrzałości dziecka, wolności jego sumienia i wyznania, przekonań oraz z poszanowaniem jego godności i praw,
– masz obowiązek szanować i wspierać swoje dziecko,
– masz prawo wymagać od dziecka posłuszeństwa.

Ciekawe strony, z których warto skorzystać:
– Praktyczne porady, ciekawe pomysły – jak spędzić wartościowo i wesoło czas ze swoim dzieckiem – Link 1Link 2
– Polskie Towarzystwo Dysleksji
– Przemoc w rodzinie

Sylwia Artuna
specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

Godziny przyjęć:
Wtorek 7.50 – 11.50
Czwartek 12.00 – 14.00

tel. 668 620 344
Zadania pielęgniarki szkolnej:
– wykonuje i interpretuje testy przesiewowe uczniów
– kieruje postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawuje opiekę z dodatnimi wynikami testów
– czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi
– sprawuje opiekę nad uczniami z chorobami przewlekłymi
– udziela pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań i urazów
– edukacja w zakresie zdrowia jamy ustne
– prowadzenie u uczniów klas I-VI grupowej profilaktyki fluorkowej
– doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków oraz warunków sanitarnych w szkole
– udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji w szkole

Agnieszka Matyja
Jolanta Krawiec
Urszula Leonowicz

Zajęcia prowadzone są w ramach działalności świetlicy „Niezapominajka” oraz pracy wychowawczej.


„Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa”
J. Słowacki

Dzieci z wadą wymowy mają utrudniony kontakt z rówieśnikami. Z wiekiem stają się wyobcowane, zamknięte w sobie, nie zabierają głosu, nawet gdy mają rację. Unikają załatwiania wielu spraw, bojąc się werbalnego kontaktu z innymi. Nieprawidłowa wymowa to także ograniczenia w wyborze wymarzonego zawodu. Dlatego warto zadbać o sprawność artykulacyjną już od najmłodszych lat.

Zajęcia logopedyczne prowadzone w naszej placówce mają na celu:
•usprawnianie pracy narządów mowy
•wzbudzanie ciekawości aktywnością słowną
•stymulowanie językowych umiejętności
•nabywanie umiejętności koncentracji uwagi
•zwiększanie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka
•naukę prawidłowego oddychania i ekonomicznego zużywania powietrza
•rozwijanie percepcji słuchowej
•doskonalenie koordynacji słuchowo- ruchowej
•wzbogacanie słownictwa
•kształtowanie poczucia rytmu
•doskonalenie pamięci i rozwijania wyobraźni
•doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
•kształtowanie poprawnych form gramatycznych

W czasie spotkań z dziećmi będziemy wykonywać ćwiczenia usprawniające aparat mowy, ćwiczenia oddechowe bez przyborów i z przyborami. Za pomocą słomek malować farbą, przemieszczać papier i watę, robić bańki mydlane, dmuchać do kubeczków z wodą. Mowę będziemy rozwijać poprzez wypowiedzi swobodne, wypowiedzi kierowane, zabawy, gry planszowe, grę memory, rozwiązywanie i układanie zagadek, powtarzanie krótkich tekstów i aktywne słuchanie bajek logopedycznych. Dzieci będą układały bajkę co nie tylko rozwinie mowę twórczą, ale również koncentrację uwagi oraz pracę w grupie. Podczas zajęć wykorzystywane będą nagrania na płytach CD, instrumenty, dzięki czemu dzieci udoskonalą pamięć słuchową i poczucie rytmu.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18
Skip to content