Dzień walki z depresją-dyskusja w klasie 7

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 > aktualności > aktualności > Dzień walki z depresją-dyskusja w klasie 7

Dzień walki z depresją-dyskusja w klasie 7

Dnia 23 lutego obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Celem tego dnia jest upowszechnianie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia.

O przyczynach , objawach i skutkach depresji rozmawiali uczniowie klasy siódmej. Świetnie poradzili sobie z tematem, a poruszenie go, zaowocowało poszukaniem rozwiązań jak podnieść swoje poczucie wartości.

Depresja coraz częściej dotyka dzieci i młodzież. Jak pokazują dane WHO depresja jest obecnie jednym z najbardziej rozpowszechnionych schorzeń w Europie.

Przyczyny depresji u dzieci i młodzieży wynikają między innymi z trudności w nauce, są związane z brakiem akceptacji przez grupę rówieśniczą i agresją w Internecie. Duże znaczenie ma obecna sytuacja w jakiej znaleźli się młodzi ludzie- nauka zdalna.

W związku z tym postanowiłyśmy zwrócić uwagę na ten problem oraz przybliżyć uczniom treści z zakresu zdrowia psychicznego. Chcemy, aby w sytuacjach kryzysowych młodzi ludzie oraz ich rodzice pamiętali, że mogą również liczyć na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne szkolnych specjalistów. Rodzicom przesłano linki do darmowych szkoleń.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18
Skip to content