Najlepszy Przyrodnik 2023.

Najlepszy Przyrodnik 2023.

W dniu 30 stycznia 2023r. odbył się szkolny konkurs Najlepszy Przyrodnik 2023. Uczniowie rozwiązywali drużynowo zadania z przedmiotów: przyroda, geografia, biologia, chemia i fizyka. W każdej grupie był jeden przedstawiciel klasy 4, 5, 7 i 8. Uczestnicy konkursu wykorzystywali poznane w trakcie 1 półrocza wiadomości i umiejętności z wymienionych przedmiotów przyrodniczych. Od dziś każdy uczestnik pewnie zapamięta jak przygotować preparat do obserwacji przez mikroskop lub jak za pomocą odczynników określić odczyn roztworu oraz obliczyć jaka będzie godzina w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej. Pierwsze miejsce zajęła drużyna w składzie Anna Fuławka, Julia Kusz, Aleksandra Świerc i Lena Makowska. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18
Skip to content