Diecezjalny Konkurs Artystyczny Opole 2022

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 > aktualności > aktualności > Diecezjalny Konkurs Artystyczny Opole 2022

Diecezjalny Konkurs Artystyczny Opole 2022

W tym roku, w ramach konkursu artystycznego, chcemy skierować naszą uwagę na miejsca, osoby lub wydarzenia związane z życiem parafii i diecezji, które pomagają nam być bliżej Pana Boga i drugiego człowieka:

– w jaki sposób Kościół lokalny – parafia bądź diecezja – pomaga mi być bliżej Boga i bliżej człowieka?
– jakie wydarzenia lub inicjatywy diecezjalne lub parafialne przyczyniają się do tego, że moja osobista relacja z Panem Bogiem pogłębia się, a miłość do ludzi, którzy mnie otaczają, wzrasta?
– w jaki sposób w zbliżaniu się do Chrystusa i w rozwijaniu miłości do drugiego człowieka pomagają mi osoby związane z parafią, diecezją; parafialne lub diecezjalne miejsca kultu religijnego (kościoły, sanktuaria, święci, błogosławieni); wspólnoty, instytucje i organizacje kościelne (np. zakony, Caritas, Radio Doxa, wydawnictwo św. Krzyża itp.), bądź wydarzenia, jakie miały miejsce w przeszłości lub aktualnie dzieją w diecezji, parafii (jubileusze, uroczystości, pielgrzymki, peregrynacje, spotkania modlitewne i formacyjne, festyny itd.)
Zachęcamy uczniów, aby swoje przemyślenia dotyczące zaprezentowanego tematu przedstawili w postaci pracy artystycznej.

Temat konkursu

„Bliżej Boga, bliżej człowieka”

Cele konkursu

• zainteresowanie uczniów tematem jubileuszu 50-lecia erygowania Diecezji Opolskiej,
• uczczenie jubileuszu 50-lecia ustanowienia biskupstwa w Opolu,
• inspirowanie uczniów do twórczej aktywności plastycznej,
• rozwijanie wyobraźni i zdolności artystycznej uczniów,
• umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania umiejętności plastycznych.

Kategorie prac konkursowych – format prac

• PRACA PLASTYCZNA
-techniki malarskie: rysunek, grafika, szkic, technika mozaikowa i inne,
– format pracy plastycznej: A3

Nagrody

• dyplomy i wyróżnienia,
• nagrody rzeczowe,
• nagrody książkowe.

Termin do dnia 25 stycznia 2022 roku

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie

http://wk.diecezja.opole.pl/index.php/konkurs/artystyczny/54

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18
Skip to content