SZLACHETNA PACZKA

SZLACHETNA PACZKA

Szanowni Państwo,  

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski program, w którym od 20 lat docieramy do osób i rodzin żyjących w trudnej, niezawinionej sytuacji. Trudna sytuacja to nie tylko bieda materialna – to także wykluczenie społeczne, brak dostępu do specjalistycznej pomocy, poczucie osamotnienia i bezradności. SZLACHETNA PACZKA przez cały rok łączy w mądrej pomocy wolontariuszy, rodziny, darczyńców, przedsiębiorców i instytucje.  

Pragniemy zaprosić Państwa do zaangażowania się w tworzenie programu SZLACHETNA PACZKA, poprzez wsparcie wolontariuszy w dotarciu do osób potrzebujących. Jako instytucja działająca na konkretnym terenie, najlepiej znają Państwo społeczność lokalną oraz jej potrzeby. Dla nas jest to nieoceniona wartość, dzięki której nasi wolontariusze lepiej mogą wykonywać swoją pracę.   

Procedury pozyskiwania zgłoszeń rodzin do projektu SZLACHETNA PACZKA, podobnie jak pozostałe działania Stowarzyszenia, dostosowane zostały do obowiązujących przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – RODO.  

Stowarzyszenie jako podmiot przetwarzający wrażliwe dane osobowe (między innymi historie rodzin, o których przekazanie prosimy), dokłada najwyższej staranności w zakresie bezpieczeństwa danych.  

W tym celu, w wypełnieniu zobowiązań przepisów RODO, ustanowiony został dla Stowarzyszenia Inspektor Ochrony Danych, który czuwa nad prawidłowością przetwarzania danych.   

Zgłoszenia rodzin można dodać przez formularz dostępny na stronie internetowej https://bit.ly/ZglosRodzine, a następnie oryginał zgody wstępnej danej rodziny należy przesłać na adres Stowarzyszenia WIOSNA, ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków.  

Jednym z warunków dochowania wymaganych procedur przetwarzania danych osobowych jest zawarcie umowy o powierzenie przetwarzania danych z podmiotami przekazującymi nam informacje 
o osobach potrzebujących. Warunki umowy są dostępne do przeczytania i zaakceptowania przy wypełnianiu formularza.   

Liczymy na owocną współpracę. Razem mamy szansę zmieniać świat na lepsze i pomóc tym, którzy potrzebują tego najbardziej!   

Jeżeli macie Państwo pytania to zapraszamy do kontaktu mailowego kontakt@wiosna.org.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18
Skip to content