Matematyka na wodzie pisana

Matematyka na wodzie pisana

Światowy Dzień Wody został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992). Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Uczniowie klas 4-8 zostali zapoznani z problemem pomniejszania się zasobów wody, braku jej w wielu miejscach na świcie a także z zagrożeniem coraz większego zanieczyszczenia. Na lekcji matematyki rozwiązywali zadania matematyczne związane z wodą. Został również ogłoszony konkurs matematyczny „Matematyka na wodzie pisana”. Uczniowie sami wymyślali zadania, rebusy matematyczne związane z tematyką wody.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18
Skip to content