Wartości w naszym życiu

Balloons Fish Fishbowl Sky  - Biistudio21 / Pixabay

Wartości w naszym życiu

Wartości w naszym życiu.
Każdy rodzic zapewne pragnie, by jego dziecko wyrosło na dobrego i odpowiedzialnego człowieka, który doskonale będzie sobie radził w samodzielnym dorosłym życiu. Zastanawiamy się jako rodzice – jak to uczynić, jak to zrobić? Jako rodzice małego dziecka zdajemy sobie sprawę z tego, że świat dziecka jest w pewnym sensie ograniczony do naszego rodzinnego świata. Łatwiej jest nam więc wpływać na nasze dziecko. Z wiekiem świat dziecka coraz bardziej się poszerza, powiększa. Wówczas nasza siła oddziaływania może stopniowo się zmniejszać. Ogromne znaczenie zaczyna mieć grupa rówieśnicza. Zastanawiamy się, co zrobić, by mimo to, że dziecko spędza coraz więcej czasu z rówieśnikami, czy ogólnie poza domem, ma dostęp do mediów różnego typu, nadal trwało przy tych wartościach, które staraliśmy się w nim zaszczepić, sprawić, by one były ważne w jego życiu.

Jak rozumiemy samą definicję wartości? Za stroną internetową przytaczam dwie definicje – https://szkolnictwo.pl/index.php?id=PV0081. Według Stanisława Kowalczyka: „wartością jest to, co jest przedmiotem pożądania, co jest upragnione przez człowieka, co jest celem jego zabiegów”, z kolei Henryk Świda napisał, że „wartością jest to, co uruchamia ludzką motywację. Może to być przedmiot godny pożądania, zasługujący na akceptację”. 
Możemy mówić o wartościach nadrzędnych, takich jak: prawda, dobro, piękno, miłość, wolność, godność. Wartości wyznaczają swoistego rodzaju drogę naszemu życiu, kształtują nas, naszą osobowość, nadają pewien kształt naszemu codziennemu życiu, naszej codzienności. Staramy się żyć według tych wartości, które są dla nas ważne. Jako rodzice pragniemy wszystkiego tego, co najlepsze dla naszych dzieci. Zależy nam, by dzieci i młodzież kierowali się tym, co dobre i piękne. 
Najczęściej dzieci podają, że dla nich najważniejsza jest miłość, poczucie bezpieczeństwa, rodzina, przyjaźń. Współczesny świat nie zawsze oferuje nam i naszym dzieciom to, czego tak naprawdę dla nich pragniemy. Musimy nauczyć nasze dzieci dobrych i mądrych wyborów. 
Zawsze warto rozpocząć od początku. Kiedy i gdzie rozpoczyna się wychowanie do wartości? Zaczyna się od początku życia – od rodziny, od nas rodziców. Każdy człowiek – i duży i mały – potrzebuje przede wszystkim ciepła, miłości, poczucia bezpieczeństwa, spokoju i wewnętrznej równowagi. To właśnie my jako pierwsi wychowawcy naszych dzieci – ich rodzice, mamy ogromny wpływ na rozwój naszego dziecięcia. Okazując dziecku troskę i miłość dajemu mu poczucie bezpieczeństwa. Szanując nasze dziecko – uczymy go szacunku i miłości do innych. Bardzo ważne jest dawanie dobrego przykładu naszym dzieciom, gdyż dzieci uczą się poprzez naśladownictwo. Dbając o prawdziwą więź z naszym dzieckiem – dajemy mu poczucie, że zawsze w każdej sytuacji ma na kogo liczyć, ma do kogo zwrócić się o pomoc. Spędzajmy czas ze swoim dzieckiem – nie dawajmy mu zamiast tego kolejnej drogiej zabawki. Rozmawiajmy z nim – znajdujmy czas na rozmowę, starajmy zawsze wsłuchiwać się w nasze dziecko, w to, co ono chce nam przekazać. Towarzyszmy mu na drogach jego życia. Nie oceniajmy i nie krytykujmy samej osoby, ale zachowanie dziecka. Uczmy nasze dziecko rozmawiać o emocjach i uczuciach, o zachowaniach, postawach, wyborach. Wspierajmy.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18
Skip to content